Lehet-e ingyenes a tömegközlekedés?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.55348/KM.6

Kulcsszavak:

személyszállítás, közforgalmú közlekedés, ingyenes tarifa, átalánydíj, versenyképesség, államháztartás

Absztrakt

Egyre több a példa az ingyenes (díjmentes) közforgalmú közlekedési szolgáltatásokra, de széles körű elterjedésükről egyelőre nem beszélhetünk. Vegyesek a tapasztalatok, és a számos előny mellett jelentős hátrányok, kockázatok is ismertek. Hazánkban a tarifa inflációkövető emelésének elmaradása miatt az utasok által fizetett bevételek eleve alacsony aránya a 2010- es évek második felétől gyorsuló ütemben csökken, haladunk az ingyenesség irányába. A folyamat államháztartásra, a szolgáltatások minőségére, valamint a szolgáltatók magatartására vonatkozó hatásait ismertetjük.

Hivatkozások

Baum, Herbert J. (1973): Free public transport, Journal of Transport Economics and Policy, 7:1, 3–19. https://www.jstor.org/stable/i20052302

Doxsey, Lawrence B. – Spear, Bruce D. (1981): Free-fare Transit: Some empirical findings, Transportation Research Record, 799. http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1981/799/799-010.pdf

Európai Bizottság (2016): A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ötödik jelentés a vasúti piac fejlődésének nyomon követéséről, COM(2016) 780. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0780

Fleischer Tamás (2010): A közlekedésfejlesztést befolyásoló társadalom, gazdaság, környezet, Közlekedéstudományi Szemle, 2010:6, 4–11. http://real.mtak.hu/3905/

Hodge, David C. – Orrell III, James D. – Strauss, Tim R. (1994): Fare-free Policy: Costs, Impacts on Transit Service and Attainment of Transit System Goals. Report Number WA-RD 277.1., Washington State

Department of Transportation. https://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/277.1.pdf

Horváth Balázs (2010): Optimális szolgáltatási színvonal a városi közlekedésben, Városi Közlekedés, 2010:4, 239–241.

Kounes, A. M. (1993): Memorandum: An Assessment of Fiscal, Ridership, and Operational Impacts of Reintroducing a Free-Fare Policy in 1994, August 17th, 1993. Prepared for the Chairperson and Members of the Board of Directors.

Kövesdi István (2017): A közlekedés államháztartási mérlege Magyarországon 2004–2015., Közlekedés-tudományi Konferencia, 2017. március 30-31., Győr, 1–13.

Kövesdi István – Horváth Balázs (2019): A közúthálózat államháztartási bevételei és kiadásai Magyaror-szágon 2004–2017., Közlekedéstudományi Konferencia, 2019. március 21-22., Győr, 243–263.

Mausecz Zsuzsa (1972): Vita az ingyenes városi tömegközlekedésről az NSZK-ban (Wiertschaftsdienst, Hamburg, 1971. 9. sz.), Közgazdasági Szemle, 1972:2, 241–243.

Perlaki Attila (2010): Útravalók, Budapest, Shirokuma Kiadó, 134 o.

Perone, Jennifer S. (2002): Advantages and disadvantages of fare-free transit policy, National Center for Transit Research, Center for Urban Transportation Research, University of South Florida, 52 o.

Seidenfus, Hellmuth (1978): A Német Szövetségi Köztársaság új közlekedéspolitikája tudományos meg-alapozásának lehetőségei (Monigl János fordítása), Közlekedéstudományi Szemle, 1978:7, 330–336.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-24

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok