Szegedi MaaS modell vizsgálata a kulcsfontosságú szereplők körében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.55348/KM.24

Kulcsszavak:

mobilitás mint szolgáltatás, MaaS, integrált mobilitás, innovatív mobilitási szolgáltatás

Absztrakt

Napjaink meghatározó tendenciája az egyéni közlekedési módok részarányának növekedése, ezért a közforgalmú közlekedés szolgáltatásában érdekelt szereplőknek olyan megoldások alkalmazása válhat szükségessé, amelyek képesek versenyképes alternatívát kínálni az átalakuló utazói igények kiszolgálása érdekében. A mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) egy újszerű mobilitási koncepció, az előfutáraiként már világszerte működő rendszerek gerincét jellemzően a közforgalmú közlekedés alkotja. A MaaS a közforgalmú közlekedés részarányának növelése útján segítheti a gépjárműforgalom csökkentését, továbbá hozzájárulhat bizonyos környezeti, fenntarthatósági és élhetőségi célkitűzések eléréséhez. E célok megvalósulása érdekében azonban hatékony együttműködésre és infrastrukturális fejlesztésekre van szükség az érintett megrendelői és szolgáltatói oldalon egyaránt. A kutatás mélyinterjús megkérdezések formájában vizsgálja, hogy Szeged és vonzáskörzete esetében a kulcsfontosságú szereplők (mobilitási szolgáltatók) miként vélekednek egy MaaS modell kialakításáról

Hivatkozások

Aapaoja, Aki – Eckhardt, Jenni – Nykanen, Lasse (2017): Business models for MaaS, in 1st International Conference on Mobility as a Service, Tampere, 28-29.11.2017. 1–16.

Audouin, Maxime – Finger, Matthias (2018): The development of Mobility-as-a-Service in the Helsinki metropolitan area: A multi-level governance analysis, Research in Transportation Business & Management, 24–35. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.09.001

Földes Dávid – Csiszár Csaba (2016): Az autonóm városi személyközlekedés hatásai. „X. Innováció és fenntartható felszíni közlekedés” - IFFK 2016, Budapest.

Ghanbari, Amirhossein et al.(2015): Repositioning in value chain for smart city ecosystems: A viable strategy for historical telecom actors, in Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS): „The Intelligent World: Realizing Hopes, Overcoming Challenges”, Los Angeles, USA, 25th-28th October, 2015. https://www.econstor.eu/handle/10419/146344

König, David et al. (2016): Deliverable 3: Business and operator models for MaaS. MAASiFiE project funded by CEDR. Available at: http://www.vtt.fi/sites/maasifie/PublishingImages/results/cedr_mobility_MAASiFiE_deliverable_3_revised_final.pdf

Metz, D. (2018): Developing Policy for Urban Autonomous Vehicles: Impact on Congestion, Urban Science, 2(2), 33; https://doi.org/10.3390/urbansci2020033

Pöllänen, Markus et al. (2015): Liikenteen markkinat Suomessa. Trafi Research Reports 16/2015

Santos, Georgina – Nikolaev, Nikolay (2021): Mobility as a Service and Public Transport: A Rapid Literature Review and the Case of Moovit, Sustainability 13(7), 3666. https://doi.org/10.3390/su13073666

Timár András (2019): Mobilitás, mint szolgáltatás: helyzetkép és fejlődési tendenciák, Közlekedéstudományi Szemle LXIX. évf. 1. sz., 5–13. https://doi.org/10.24228/KTSZ.2019.1.1

##submission.downloads##

Megjelent

2023-04-20

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok