Utasok fedélzeti tevékenységeinek vizsgálata ingázás és távolsági utazás során

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.55348/KM.10

Kulcsszavak:

utazás közbeni tevékenységek, utazási szokások, autóbusz-közlekedés, vasúti személyszállítás

Absztrakt

Az utazás közben végzett tevékenységek köre a kommunikációs eszközök és az internetelérés gyors terjedése miatt teljesen átalakult. E tevékenységeket egy vállalat naponta ingázó és rendszeresen nagy távolságra utazó munkavállalói körében, kvalitatív kutatási módszerek (kérdőív és két fókuszcsoport keretében, összesen 18 fő részvételével) vizsgáltuk, hogy meghatározzuk a fő jellemzőiket és a kapcsolódó utazási szokásokat. A résztvevők változatos tevékenységeket végeznek utazás közben, és nem egyértelműen foglaltak állást arról, hogy a munkába járás idejét munka- vagy szabadidőnek tekintik. A vizsgálat tapasztalatai alapján a járművek kialakításával, a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos, valamint munkaadókra vonatkozó javaslatokat fogalmaztunk meg.

Hivatkozások

Fleischer Tamás – Tir Melinda (2016): The transport in our timebudget, Regional Statistics, 6:2, 54–94. https://doi.org/10.15196/RS06204

Fleischer Tamás – Tir Melinda (2018): Hazai közlekedési időmérleg-elemzés, Közlekedéstudományi Szemle, 68:2, 7–22. https://doi.org/10.24228/KTSZ.2018.2.1

Fosgerau, Mogens (2019): Automation and the Value of Time in Passenger Transport. Discussion Papers 2019/10, International Transport Forum. 22 o. https://www.itf-oecd.org/automation-and-value-time-passenger-transport

Földes Dávid – Csiszár Csaba (2015): Route plan evaluation method for personalised passenger information service, Transport, 30:3, 273–285. https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1086889

Goodwin, Phil (2019): The Influence of Technologies and Lifestyle on the Value of Time Discussion Papers 2019/03, International Transport Forum. 18 o. https://doi.org/10.1787/9811ba36-en

Gripsrud, Mattias – Hjorthol, Randi (2012): Working on the train: From ‘dead time’ to productive and vital time. Transportation, 39:5, 941–956. https://doi.org/10.1007/s11116-012-9396-7

Keserű Imre et al. (2015): Is travel time wasted? Evidence from a time use survey in Flanders, Belgium, 14th International Conference on Travel Behaviour Research, Windsor, Egyesült Királyság, 1–16. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1267.6320

Keserű Imre – Macharis, Cathy (2018): Travel-based multitasking: Review of the empirical evidence, Transport Reviews, 38:2, 162–183. https://doi.org/10.1080/01441647.2017.1317048

Lee, Sungwon et al. (2019): Influence of ICT on Public Transport Use and Behaviour in Seoul. Discussion Papers 2019/02, International Transport Forum. 12 o. https://doi.org/10.1787/daf30fcc-en

Line, Tilly – Jain, Juliet – Lyons, Glenn (2011): The role of ICTs in everyday mobile lives, Journal of Transport Geography, 19:6, 1490–1499. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.07.002

Munkácsy András – Strommer Tamás (2020): Utasok tevékenységei a budapesti metrón csúcsidőszakban, Közlekedéstudományi Konferencia: A közlekedés jövője – a jövő közlekedése, 2020. október 29-30., Győr, 68, 1–9.

Munkácsy András – Strommer Tamás – Lieszkovszky József Pál (2020): Utazás közbeni tevékenységek leltára, Közlekedéstudományi Konferencia: A közlekedés jövője – a jövő közlekedése, 2020. október 29-30., Győr, 69, 1–12.

Munkácsy András – Keserű Imre – Siska Miklós (2022): Travel-based Multitasking on Public Transport: An Empirical Research in Hungary, Perodica Polytechnica Transportation Engineering, 50:1, 43–48. https://doi.org/10.3311/PPtr.15866

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-24

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények